Ademtherapie
Ademtherapie kan worden omschreven als het helpen herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging, die door het gehele lichaam voelbaar is. Ademtherapie is niet het corrigeren van een verkeerde ademhaling. Men biedt mogelijkheden aan om te laten voelen hoe het ademen makkelijker kan.

Uitgangspunt is de kwaliteit van de adembeweging. Deze bewerkstelligt de luchtuitwisseling (adem’haling’), maar speelt ook een rol in de houding en beweging, de expressie en het zelfbeeld van mensen. Tevens hangt de adembeweging nauw samen met zowel de lichamelijke conditie en gezondheid als met het lichaamsgevoel en de stemming. Een meer ontspannen en efficiënte adembeweging toont zich onder meer als een vloeiende, gelijkmatige beweging over de gehele romp. Deze is waarneembaar in de borst en buik, maar ook in de rug en het bekken. In feite kan het gehele lichaam betrokken zijn bij de adembeweging en leidt bevordering daarvan tot een meer ontspannen beweging die veelal als ruimer en gemakkelijker ademen aanvoelt en een gunstige invloed kan hebben op het lichamelijk en geestelijk functioneren.

Ontspanningstherapie is het bewustworden en leren van lichamelijke en mentale gespannenheid. Samen met de ademtherapie is het een middel waarmee je in jezelf de eigen spanning kan regelen, via aandacht, voorstelling, houding en beweging.