Vergoeding door zorgverzekeraar
Fysiotherapie wordt maar voor een beperkt deel uit de verplichte basisverzekering vergoed. Andere vergoedingen zijn afhankelijk van het door u afgesloten aanvullende pakket met uw zorgverzekeraar. Voor een aantal chronisch aandoeningen bestaat het recht op vergoeding uit de basisverzekering na de 20ste behandeling. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor 2017 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Bij de basisverzekering (en dus niet bij de aanvullende verzekering) is sprake van een verplicht Eigen Risico. Het verplichte Eigen Risico is in 2017 € 385 per jaar. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigenrisicobedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

Het aantal behandelingen en het tarief dat door zorgverzekeraars wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Bekijk uw polisvoorwaarden, informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk op www.defysiotherapeut.com of http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie  in hoeverre uw aanvullende zorgverzekering deze behandelingen vergoed.

 

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. In de meeste gevallen ontvangt u van ons dan ook geen rekening, maar wordt deze direct aan de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht er geen contract met uw zorgverzekeraar zijn of wanneer u voor eigen rekening wordt behandeld, dan krijgt u de rekening van ons wel thuis gestuurd. U dient de rekening dan rechtstreeks aan ons te betalen. Indien de behandelingen worden vergoed, dan declareert u deze rekening daarna zelf bij uw verzekeraar. Voor een snelle afwikkeling van het declareren, verzoeken wij u veranderingen in uw verzekeringsgegevens altijd zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op!